Kısmi Zamanlı İş İlanı

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 03-10 Şubat 2020 tarihleri arasında bölüm sekreterliğine başvuru yapabilirler.
 
 
Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalıştırabilecek öğrencilerde aranan şartlar:
1. Makine Mühendisliği öğrencisi olmak
2. Disiplin cezası almamış olmak
3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Yükseköğretim Kurumu arasında yapılan sözleşmeye
aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
5. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
6. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.