Opsiyon Dersleri

Opsiyon Dersleri
A. Dinamik ve Kontrol
 
Kod Ders Saat/Hafta Kredi
ME 530 İleri Dinamik 3+0+0 3
ME 537 Durum Uzayı Kontrol Kuramı 3+0+0 3
ME 622 İleri Titresimler 3+0+0 3
ME 634 Robot Sistemleri 3+0+0 3
ME 636 Sistem Modelleme ve Tanımlama 3+0+0 3
B. Akışkanlar Mekaniği
 
Kod Ders Saat/Hafta Kredi
ME 551 İleri Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 3
ME 503 Sürekli Ortamlar Mekaniği I 4+0+0 4
ME 602 Sürekli Ortamlar Mekaniği II 3+0+0 3
ME 610 Sonlu Elemanlar 3+0+0 3
ME 632 Yaklaşık Çözüm Yöntemleri 3+0+0 3
ME 652 Viskoz Akış Kuramı 3+0+0 3
ME 653 Türbülanslı Akış Kuramı 3+0+0 3
ME 654 Gas Dinamiği 3+0+0 3
ME 656 Sayısal Akışkanlar Dinamiği 3+0+0 3
ME 662 Taşınım ile Isı Transferi 3+0+0 3
C. Malzeme ve İmalat
 
Kod Ders Saat/Hafta Kredi
ME 511 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Prensipleri 3+0+0 3
ME 512 İmalat Süreçleri Esasları 3+0+0 3
ME 610 Sonlu Elemanlar 3+0+0 3
ME 613 Mühendislik Malzemelerinin Şekil Değiştirmesi) 3+0+0 3
ME 614 Malzeme Üretimi 3+0+0 3
ME 618 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3+0+0 3
ME 620 Kırılma 3+0+0 3
D. Mukavemet ve Tasarım
 
Kod Ders Saat/Hafta Kredi
ME 521 Mühendislik Tasarımı 3+0+0 3
ME 523 Elastisite 3+0+0 3
ME 503 Sürekli Ortamlar Mekaniği I 4+0+0 4
ME 530 İleri Dinamik 3+0+0 3
ME 602 Sürekli Ortamlar Mekaniği II 3+0+0 3
ME 610 Sonlu Elemanlar 3+0+0 3
ME 613 Mühendislik Malzemelerinin Şekil Değistirmesi 3+0+0 3
ME 618 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3+0+0 3
ME 620 Kırılma 3+0+0 3
ME 622 İleri Titresimler 3+0+0 3
ME 625 En Iyi Yapisal Tasarim 3+0+0 3
ME 632 Yaklaşık Çözüm Yöntemleri 3+0+0 3
ME 641 Dalga Yayılması 3+0+0 3
E. Isıl Bilimler
 
Kod Ders Saat/Hafta Kredi
ME 561 İletim ile Isı Transferi 3+0+0 3
ME 503 Sürekli Ortamlar Mekaniği I 4+0+0 4
ME 602 Sürekli Ortamlar Mekaniği II 3+0+0 3
ME 610 Sonlu Elemanlar 3+0+0 3
ME 632 Yaklaşık Çözüm Yöntemleri 3+0+0 3
ME 660 İleri Termodinamik 3+0+0 3
ME 662 Taşınım ile Isı Transferi 3+0+0 3
ME 663 Işınım ile Isı Transferi 3+0+0 3
ME 664 İki Fazlı Isı Transferi 3+0+0 3
Yukardaki derslere ek olarak,
  • ME 581-589 Özel Konular, 591-596 Özel Çalışmalar
  • ME 681-689 Özel Konular, 691-696 Özel Çalışmalar
  • ME 597,598-697, 698 Makina Mühendisliği Seminerleri I, II
  • ME 699 Yönlendirilmiş Araştırmalar (sadece Doktora öğrencileri)

dersleri, belli bir dönemki ders programı dahilinde opsiyonların bir parçası halinde dikkate alınmalıdır. Tez çalışmaları için aşağıda belirtilen derslerden uygun olan alınmalıdır.

  • ME 690 Master Tezi
  • ME 790 Doktora Tezi