Multi-Ölçek Hesaplama ve Bilgisayarlı Mekanik

 • Deneysel ve sayısal mikromekanik
 • X-ışını/nötron kırılımıyla iç gerinim ölçümleri
 • Kesikle kalıntı stres ölçüm tekniği
 • Metal camlar
 • Sayısal Akışkanlar Dinamiği and Yüksek Performans Hesaplama
 • Isı Transferi, Aerodinamik, Gaz Dinamiği, Transonik Akış, Türbülans
 • Yanma,Newton tipi olmayan akışkanlar, İki fazlı akışlar
 • Krylov Subspace Metotları, Preconditioning
 • Paralel and Bilimsel Hesaplama
 • Çoklu-Ağ / Çoklu-Seviye Teknikleri
 • Design and control of thermal and energy systems
 • Nanotechnology in energy applications
 • Thermal management of opto/electronic systems
 • Inverse problems of thermal design and sensing
 • Finite Strain Viscoelasticity
 • Constitutive Modelling
 • Finite Element Analysis
 • Fracture Mechanics
 • Damage Mechanics
 • Solid Rocket Propellants
 • Soft Tissues
 • Endodontic Files
 • Isolation Bearings
 • Pneumatic Tires
 • Mekanik parçaların optimum tasarımı
 • Sonlu elemanlarla yapısal analiz
 • Kompozitlerin optimum tasarımı ve imalatı
 • İmalat süreçlerinin modellenmesi ve eniyilemesi
 • Çoklu Parça Dinamiği
 • Titreşim ve akustik, titreşim yalıtım sistemleri
 • Fonon kuşak aralığı gösteren yapılar, elastik metamalzemeler
 • Pasif antirezonans üretim metodları
 • Genlik artırıcı ve hareket dönüştürücü sistem tasarımı