Katı Mekaniği

 • Şekil Hafızalı Alaşımlar
 • Plastisite
 • Metal yorgunluğu

Homojen Olmayan Ortamlar ve Fonksiyonel Dereceli Malzemelerin Esnekliği
Kırılma Mekaniği
Otomotiv Mühendisliği
Mekanik Titreşimler, Doğrusal Olmayan Titreşimler
Kompozit Malzemelerin Mekaniği

 • Deneysel mekanik
 • Mikro ölçekte mekanik
 • Kristal akma teorileri
 • Tam saha gerinim ölçümleri
 • Yük altında mikroskopik ölçüm
 • Yüksek özgül dayanımlı metaller
 • Artık gerilmeler
 • Metal camlar
 • Kırınımla gerinim ölçümü

Moleküler Modelleme
Polimer Bilimi
Biyomateryaller
Biyolojiden ilham alan sistemler

 • Eklemeli İmalat
 • Kompozit yapıların çarpışma yükü altındaki davranışları
 • Wind Energy Applications, design, analysis and manufacturing of composite wind turbine blades
 • Manufacturing and mechanical properties of nanocomposites, filled and reinforced engineering plastics and rubber.
 • Characterization of plastic materials (cure kinetics and crystallization using DSC, DTMA) for process modeling.
 • Processing of advanced fiber reinforced composites and nanocomposites
 • Modeling and Measurement of Residual Stresses
 • Finite element modeling of thermoplastic and thermoset composites processing including heat transfer, crystallization/curing, material response, shrinkage, residual stress development and warpage
 • Fatigue and fracture of metallic materials
 • Elastic-plastic modeling of cyclic loading in metals.
 • Road simulation testing of automotive components and substructures
 • Railways Switches and Crossings
 • Fracture Mechanics
 • Peridynamics
 • Finite Element Method
 • Finite Strain Viscoelasticity
 • Constitutive Modelling
 • Finite Element Analysis
 • Fracture Mechanics
 • Damage Mechanics
 • Solid Rocket Propellants
 • Soft Tissues
 • Endodontic Files
 • Isolation Bearings
 • Pneumatic Tires
 • Mekanik parçaların optimum tasarımı
 • Sonlu elemanlarla yapısal analiz
 • Kompozitlerin optimum tasarımı ve imalatı
 • İmalat süreçlerinin modellenmesi ve eniyilemesi