Laboratuvarlar

   
Akllı ve Otonom Hareketlilik Laboratuvarı

 

Sorumlu: Sinan Öncü, Konum: KB217

 
Akış Modelleme ve Simülasyonu Laboratuvarı  
Flow Modeling and Simulation (Akış Modelleme ve Simülasyonu) Laboratuarı'nda sayısal modelleme teknikleri ve algoritma geliştirme üzerinde çalışmalar yapılmakta ve geliştirilen yöntemler akışkanlar mekaniği ve ısı transferinin çeşitli alanlarına uygulanmaktadır.
Çalışma alanları arasında aerodinamik, gaz dinamiği, türbülanslı akışlar, mikro-akışlar, yanma konuları sayılabilir.
 
Sorumlu: Ali Ecder, Konum: M4220
 
Alternatif Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri Laboratuvarı
Laboratuarımız motorlar, yakıt ve yanma teknolojileri konusunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmak için planlanarak hazırlanmakta olan yeni bir laboratuardır. Motor performans ve emisyon testleri, alternatif yakıtlar için yanma teknolojileri testleri yapılması için gerekli cihazlar ile donatılmıştır. Laboratuarın en önemli cihazı 100 kW frenleme kapasitesi bulunan bir aktif dinamometredir. Bu dinamometre, laboratuarda bulunan ses ve titreşim yalıtımı, yangın algılama ve söndürme sistemi, basıncı ayarlanabilir eksoz sistemi, motor suyu soğutma ve sıcaklık kontrol sistemi, laboratuar odası şartlandırma sistemi ile kullanılarak 100 kW max güce ve 300 Nm max tork değerine kadar olan motorlarda güç, testleri güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Laboratuarımızda alternatif yakıt çalışmalarının kolaylıkla yapılması amacı ile iki adet sıvı yakıt tankı ve hattı bulunmaktadır. Hızlı silindir içi, emme-eksoz basınç hatları eksoz basınç ölçümleri ile yanma basınç artışı çevrim içinde incelenebilmektedir. Dinamometre motora frenleme yapmak için motordan aldığı gücü elektriğe çevirmektedir. Ayrıca motoru yakıtsız olarak da çalıştırabilen dinamometre motor üzerinde sürtünme kuvvetlerinin bulunmasına imkan vermektedir. 
 
Sorumlu: Hasan Bedir, Konum: New Hall
 
Batarya Malzemeleri Laboratuvarı
 
Sorumlu: Gülin Vardar, Konum: KB224
 
Deneysel Isıl ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı (e-TESLab)
Isıl ve enerji sistemleri için tasarım, ölçüm, kontrol ve idare yöntem ve araçları geliştirmeyi hedefleyen TESLa, Kuzey kampuste, KB-201'de bulunmaktadır. Araştırmalarımız özellikle şu konulara odaklanmakta:
Yenilenebilir enerji ve enerji geri kazanım sistemleri için gelişmiş malzeme tasarlamak
Nano-metrik boyutlarda gerçekleşen ısı transferinin modelleme ve deneysel yöntemlerle incelenmesi
Yüksek sıcaklıkta çalışan ısıl işlem sistemlerinin tasarım ve kontrolü
Opto-elektronik paketlerin ısıl idaresi ve testi
Kullandığımız deneysel ve sayısal uygulamalarla sadece bilimsel literatüre katkıda bulunma amacı gütmeyip, aynı zamanda pratik problemlere de cevap vermeyi amaçlıyoruz. İlgilendiğimiz problemlerin farklı boyutları dolayısıyla, hem mikroskopik hem de makroskopik modelleme ve tanımlamayla ilgileniyoruz. Dahası, bu uygulamalardan bazıları uzaktan algılama, tasarım veya tomografi gibi ters problem uygulamalarını içermektedir. 
 

Sorumlu: Hakan Ertürk, Konum: KB215

Deneysel Mühendislik Laboratuvarı
Makina Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf düzeyinde temel disiplinlerdeki derslerle ilgili deneysel eğitim, Deneysel Mühendislik I ve II derslerinde toplanmış olup, bu derslerin laboratuar çalışmaları bölümümüz deneysel mühendislik laboratuarında yapılmaktadır. Söz konusu laboratuar, her öğrenciye bireysel düzeyde deney düzeneği ve cihazlarla çalışma ve deney yürütme olanağını tanıyarak deneysel beceri ve araştırma yeteneklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış olup, algılayıcı ve veri toplama ve değerlendirme sistemleri, mekanik, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniği ile ilgili değişik test düzenekleri ile donatılmıştır. 
 
Sorumlu: Evren Samur, Konum: KB245
 

Laboratuvarımızda yumuşak robotlar, haptik (dokunsal) arayüzler, robotik protezler/ortezler, tıbbi robotlar ve endüstriyel robotik tutucular gibi yenilikçi robotik ve mekatronik sistemler geliştirmeye odaklanmaktayız. Temel olarak endüstriyel ve tıbbi ortaklarla işbirliği halinde disiplinler arası projeler yürütüyoruz. Elektro-mekanik tasarım, donanım geliştirme, mekatronik entegrasyonu, sistem tanımlama ve deneysel değerlendirme konularında uzmanlığa sahibiz. Laboratuvarımızda çeşitli CAD programlarını, gerçek zamanlı veri toplama sistemlerini, prototipleme araçlarını, sensörleri ve aktüatörleri yaygın olarak kullanıyoruz. Laboratuvarımız tıbbi ve endüstriyel uygulamalar için insan-makine etkileşimi odaklı akıllı mekatronik ve robotik sistemler geliştirerek bilimsel literatüre katkıda bulunmaktadır.

 

Sorumlu: Evren Samur, Konum: KB112

Hesaplamalı Isıl ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı (e-TESLab)
Isıl ve enerji sistemleri için tasarım, ölçüm, kontrol ve idare yöntem ve araçları geliştirmeyi hedefleyen TESLa, Kuzey kampuste, KB-201'de bulunmaktadır. Araştırmalarımız özellikle şu konulara odaklanmakta:
Yenilenebilir enerji ve enerji geri kazanım sistemleri için gelişmiş malzeme tasarlamak
Nano-metrik boyutlarda gerçekleşen ısı transferinin modelleme ve deneysel yöntemlerle incelenmesi
Yüksek sıcaklıkta çalışan ısıl işlem sistemlerinin tasarım ve kontrolü
Opto-elektronik paketlerin ısıl idaresi ve testi
Kullandığımız deneysel ve sayısal uygulamalarla sadece bilimsel literatüre katkıda bulunma amacı gütmeyip, aynı zamanda pratik problemlere de cevap vermeyi amaçlıyoruz. İlgilendiğimiz problemlerin farklı boyutları dolayısıyla, hem mikroskopik hem de makroskopik modelleme ve tanımlamayla ilgileniyoruz. Dahası, bu uygulamalardan bazıları uzaktan algılama, tasarım veya tomografi gibi ters problem uygulamalarını içermektedir. 
 

Sorumlu: Hakan Ertürk, Konum: KB223

 
İleri Malzemelerin Mekaniği Laboratuvarı
Bu laboratuvardaki uzmanlık alanı yerinde (in situ), çok ölçekli, tam alan deformasyon ölçümleridir. Burada özel bir şekilde entegre edilen optik ve konumlandırma ekipmanları sayesinde, deformasyon haritaları tanecik-altı çözünürlükle istenilen büyüklükte bir sahada ölçülebilmektedir. Dolayısıyla bu ölçümlerde, normalde birbirine zıt ilişki gösteren, yüksek çözünürlük ve yüksek istatiksel anlamlılığa aynı zamanda ulaşılabilmektedir. Bu laboratuvardaki araştırmanın odağında kompleks ve multifizik-bağıntılı (ör. termal ve mekanik bünyesel davranışları bağıntılı olan) bünyesel davranış gösteren malzemeler ve deformasyon tarafından tetiklenen transformasyonlar yer almaktadır. Çalışılan konulara arasında ikizlenme transformasyonu geçiren sıkı dizilimli hegzagonel metallerin deformasyon fiziği ve ostenit-martensit faz transformasyonu ile süperelastisite gösteren şekil-bellekli alaşımlar vardır. Çok ölçekli deneysel veri, içinde averaj çoktaneli yapı modelleri ve sonlu eleman modelleri olan teorik-sayısal çalışmalarla desteklenmektedir. 
 
Sorumlu: Sertan Alkan, C. Can Aydıner ve Günay Anlaş, Konum: KB216
 
İleri Malzemelerin Mekaniği Laboratuvarı
Bu laboratuvardaki uzmanlık alanı yerinde (in situ), çok ölçekli, tam alan deformasyon ölçümleridir. Burada özel bir şekilde entegre edilen optik ve konumlandırma ekipmanları sayesinde, deformasyon haritaları tanecik-altı çözünürlükle istenilen büyüklükte bir sahada ölçülebilmektedir. Dolayısıyla bu ölçümlerde, normalde birbirine zıt ilişki gösteren, yüksek çözünürlük ve yüksek istatiksel anlamlılığa aynı zamanda ulaşılabilmektedir. Bu laboratuvardaki araştırmanın odağında kompleks ve multifizik-bağıntılı (ör. termal ve mekanik bünyesel davranışları bağıntılı olan) bünyesel davranış gösteren malzemeler ve deformasyon tarafından tetiklenen transformasyonlar yer almaktadır. Çalışılan konulara arasında ikizlenme transformasyonu geçiren sıkı dizilimli hegzagonel metallerin deformasyon fiziği ve ostenit-martensit faz transformasyonu ile süperelastisite gösteren şekil-bellekli alaşımlar vardır. Çok ölçekli deneysel veri, içinde averaj çoktaneli yapı modelleri ve sonlu eleman modelleri olan teorik-sayısal çalışmalarla desteklenmektedir. 
 

Sorumlu: Sertan Alkan, C. Can Aydıner ve Günay Anlaş, Konum: KB216

Kompozit Laboratuvarında sürekli elyaf takviyeli kompozitler, güçlendirilmiş plastikler ve nanokompozitler ile bunların imalat yöntemleri üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Vakum infüzyon, otoklav, sıcak presleme, indüksiyon ya da mikrodalga enerjisi ile ısıtma yöntemleri ile kompozit parça üretimi yapılabilmektedir. Yenilikçi kompozit malzemeler ve enerji verimliliği yüksek imalat yöntemleri geliştirilmesi, kompozit parçalarda üretim sonrası meydana gelen çarpılmaların Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak öngörülmesi, kompozit malzemelerin mikro mekanik analizleri, iş görmezlik kıstasları kullanılarak kompozit malzemelerin dayanım özelliklerinin öngörülmesi, kompozit yapıların deformasyon ve dayanım analizleri, rüzgâr türbini kanatlarının tasarım ve optimizasyonu çalışılan konular arasındadır. 
 
Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: KB Zemin
 
Makina Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarı
 
Konum: M4340
 
Malzeme Bilimi ve İmalat Teknolojileri Laboratuvarı her dönem yaklaşık 60 lisans ve lisansüstü öğrencisi tarafından eğitim ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Makina Mühendisliği ikinci sınıf öğrencilerine "Malzeme Bilimi" dersi kapsamında uygulamalı çalışmalar ve açıklamalarla polimerler, kompozit malzemeler, seramikler, metaller ve metal alaşımları hakkında bilgi verilmekte ve bu malzemelerin özellikleri ile başlıca kullanım alanları öğretilmektedir.
 
Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: KB
Malzeme Laboratuvarı
Bu laboratuvar esas olarak ME212 Malzeme Bilimi dersinde gerekli deneylerin yapılması için kullanılmaktadır. Laboratuvarda gerçekleştirilebilecek deneyler şunlardır:
 
1. Metalografi
2. Çekme ve basma deneyleri
3. Yaşlandırma ve sertlik testleri
4. Darbe dayanımı testi
5. Korozyon 
 
Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: New Hall
 
Mekanik Deneyler Laboratuvarı
Mekanik Deneyler Laboratuarında, polimerler, kompozit malzemeler, seramikler, metaller ve metal alaşımlarının mekanik davranışları ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Laboratuarda yapılan testler arasında standart çekme/basma/eğme testleri, kırılma mekaniği testleri ile yorulma testleri bulunmaktadır. Standart testlerin yanı sıra, motor takozları, biyel kolları ve krank milleri gibi otomotiv parçaları için firma şartnamelerine göre özel testler yapılmaktadır. 
MTS ve INSTRON servohidrolik test sistemleri, dinamik testlerin yapılmasını, ZWICK Üniversal Test Cihazı malzemelerin elastik özelliklerinin ve statik dayanımlarının ölçülmesini mümkün kılmaktadır. 
Laboratuarda gerinme pulları sayesinde yüklemelere maruz kalan parçaların şekil değiştirmeleri ölçülebilmekte, optik ve elektriksel yöntemlerle sabit ve değişken genlikli ve rassal yükler altında yorulma çatlağı ilerlemesi incelenebilmektedir. Hasarlı parçaların incelenebilmesi için KRAUTKRAMER ultrasonik tahribatsız muayene sistemleri kullanılmaktadır. 
 
Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: New Hall
 
Metalografi Laboratuvarı
 

Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: KB225

 
Mikro ve Nano Termal Karakterizasyon Laboratuvarı
 

Sorumlu: Nazlı Dönmezer, Konum: KB220

 
Otomotiv Akustiği ve Titreşim Laboratuvarı
Titreşim ve akustik ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yorulma, yolcu konforu gibi çeşitli konular otomotiv mühendisliğinin en önemli araştırma konuları arasındadır. Laboratuarımız, otomobillerde karşılaşılan her türlü titreşim ve akustik problemini inceleyebilmek ve bu problemlere çözüm üretebilmek amacıyla kurulmuştur. Deneysel çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli ekipman temin edilmiş ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan çeşitli projelerde kullanılarak hayata geçirilmiştir. Halihazırda laboratuarımızda çeşitli ivmeölçerler, mikrofonlar, devir sayaçları, data toplayıcıları gibi deneysel araç gerecin yanı sıra üzerinde incelemelerin gerçekleştirildiği bir binek otomobil ve motoru ve iç parçaları sökülmüş bir otomobil gövdesi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte eğitim amaçlı olarak kullanılan çok sayıda ve değişik özelliklere sahip motorlar, vites kutuları, direksiyon sistemleri gibi parçalar da mevcuttur. Genel araç dinamiği ve kontrolü ile ilgili çeşitli yazılım ve donanım da aynı laboratuarda kullanılmaktadır. Üniversitemiz adına çeşitli yarışmalara katılan ve alternatif yakıtlarla çalışan araçların geliştirme çalışmaları da büyük ölçüde laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.
 
Sorumlu: Günay Anlaş, Konum: New Hall
 
Tasarım Laboratuvarı
Bu laboratuvar özellikle son sınıf öğrencilerininin bitirme projelerinin tasarlanıp üretilmeleri sürecinde kullanılmaktadır. Laboratuvarda projelerde kullanılabilinecek çeşitli makina elemanları (dişliler, somun ve civatalar,vb) , elektromekanik elemanlar (elektrik motorları, elektromekanik valfler, vb) ve elektriksel ve mekanik ölçüm cihazları bulunmaktadır. Daha çok montaj ve test süreçlerinin gerçekleştiği bu laboratuvarda öğrencilerin kullanımları için tezgahlar mevcuttur. 
 
Sorumlu: Hasan Bedir ve Çetin Yılmaz, Konum: KB219
 
Titreşim Laboratuvarı
Titreşim laboratuvarında yapıların ve makinelerin titreşimlerini ölçmek ve analiz etmek için gerekli cihaz ve yazılımlar bulunmaktadır. Laboratuvarda düşük frekans yüksek kuvvet ve yüksek frekans düşük kuvvet uygulamalarında kullanılan iki adet sarsıcı, veri toplama sistemleri, ivmeölçerler, lazerli titreşim ölçüm cihazı, osiloskop ve diğer elektriksel ve mekanik ölçüm cihazları mevcuttur. Laboratuvardaki güncel araştırmalar titreşim yalıtım sistemlerinin, pasif ve uyarlamalı titreşim yutucularının ve fonon bant aralığı gösteren yapıların hesaplamalı ve deneysel olarak incelenmesi üzerinedir.
 
Sorumlu: Çetin Yılmaz, Konum: KB222
 
Uzay İtki Sistemleri Laboratuvarı
Laboratuvarda alev ve ısı transferi proseslerinin teorik modellemesi konularında araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Kimyasal reaksiyon mekanizmalarının indirgenmesi, türbülanslı akışta alev, alevlerde ışınım ısı transferinin sayısal modellenmesi ve içten yanmalı motorların ürettiği emisyon üretimi simülasyonlarının yapılması laboratuvarda yürütülen çalışmalar arasındadır. Laboratuvarda anılan konularda araştırma faaliyetleri yürütebilmek için ANSYS FLUENT, AVL FIRE, AVL BOOST, RICARDO WAVE, KIVA, Fortran Compiler, ve Matlab yazılımları bulunmaktadır. 
 
Sorumlu: Murat Çelik, Konum: KB Zemin