Mikro-Nano Mühendislik

 • Son hale yakın şekilde üretim (sıkıştırma döküm ve tikso şekil verme)
 • Sac metallerin şekillendirilebilirliği
 • Seramiklerin mikrodalga enerjisi ile sinterlenmesi
 • Metal matris kompozitlerin ve metal köpüklerin üretimi ve özellikleri
 • Polimer matris kompozitlerin üretimi ve özellikleri
 • Şekil bellekli alaşımlar
 • Biyomedikal uygulamalara yönelik malzemeler (hidroksiapatit, titanyum)
 • Yüzey özelliklerinin geliştirilmesine yönelik kaplamalar
 • Deneysel mekanik
 • Mikro ölçekte mekanik
 • Kristal akma teorileri
 • Tam saha gerinim ölçümleri
 • Yük altında mikroskopik ölçüm
 • Yüksek özgül dayanımlı metaller
 • Artık gerilmeler
 • Metal camlar
 • Kırınımla gerinim ölçümü

Moleküler Modelleme
Polimer Bilimi
Biyomateryaller
Biyolojiden ilham alan sistemler

 • Micro and nanoscale heat transfer
 • Multiscale thermal modeling
 • Electrothermal modeling
 • Thermal characterization
 • Thermophysical properties
 • Plasmonics

 

 • Eklemeli İmalat
 • Kompozit yapıların çarpışma yükü altındaki davranışları
 • Wind Energy Applications, design, analysis and manufacturing of composite wind turbine blades
 • Manufacturing and mechanical properties of nanocomposites, filled and reinforced engineering plastics and rubber.
 • Characterization of plastic materials (cure kinetics and crystallization using DSC, DTMA) for process modeling.
 • Processing of advanced fiber reinforced composites and nanocomposites
 • Modeling and Measurement of Residual Stresses
 • Finite element modeling of thermoplastic and thermoset composites processing including heat transfer, crystallization/curing, material response, shrinkage, residual stress development and warpage
 • Fatigue and fracture of metallic materials
 • Elastic-plastic modeling of cyclic loading in metals.
 • Road simulation testing of automotive components and substructures
 • Design and control of thermal and energy systems
 • Nanotechnology in energy applications
 • Thermal management of opto/electronic systems
 • Inverse problems of thermal design and sensing