Dinamik ve Titreşimler

Homojen Olmayan Ortamlar ve Fonksiyonel Dereceli Malzemelerin Esnekliği
Kırılma Mekaniği
Otomotiv Mühendisliği
Mekanik Titreşimler, Doğrusal Olmayan Titreşimler
Kompozit Malzemelerin Mekaniği

  • Haptics, Haptic Interfaces, Biomedical Simulations, Human-Machine Interaction
  • Surgical Robotics, Medical Devices & Instrumentation, Rehabilitation Robotics
  • Modeling & Analysis of Mechatronic Systems, Experimental Evaluation and Control
  • Çoklu Parça Dinamiği
  • Titreşim ve akustik, titreşim yalıtım sistemleri
  • Fonon kuşak aralığı gösteren yapılar, elastik metamalzemeler
  • Pasif antirezonans üretim metodları
  • Genlik artırıcı ve hareket dönüştürücü sistem tasarımı