Kontrol ve Robotik

  • Otonom araçlar; ileri sürücü destek sistemleri, otomotiv kontrol sistemleri
  • Dinamik ve kontrol;Ağ yapılı kontrol; hibrit sistemler; model öngörülü kontrol;
  • Mobil robotlar için sensör füzyonu, lokalizasyon, hareket planlama ve kontrol algoritmaları;
  • Donanım içeren simülasyonlar; Mekatronik system tasarımı ve mimarisi
  • Soft Robotics, Medical Robotics, Collaborative Robotics, Robotic Grippers
  • Haptics, Haptic Interfaces, Tactile Displays
  • Modeling & Analysis of Mechatronic and Robotic Systems, Experimental Evaluation