Malzeme ve İmalat

 • Şekil Hafızalı Alaşımlar
 • Plastisite
 • Metal yorgunluğu
 • Son hale yakın şekilde üretim (sıkıştırma döküm ve tikso şekil verme)
 • Sac metallerin şekillendirilebilirliği
 • Seramiklerin mikrodalga enerjisi ile sinterlenmesi
 • Metal matris kompozitlerin ve metal köpüklerin üretimi ve özellikleri
 • Polimer matris kompozitlerin üretimi ve özellikleri
 • Şekil bellekli alaşımlar
 • Biyomedikal uygulamalara yönelik malzemeler (hidroksiapatit, titanyum)
 • Yüzey özelliklerinin geliştirilmesine yönelik kaplamalar
 • Electrochemical Materials
 • Nonlinear Analysis
 • Constitutive/Computational Mechanics
 • Multiscale Multiphysics
 • Deneysel mekanik
 • Mikro ölçekte mekanik
 • Kristal akma teorileri
 • Tam saha gerinim ölçümleri
 • Yük altında mikroskopik ölçüm
 • Yüksek özgül dayanımlı metaller
 • Artık gerilmeler
 • Metal camlar
 • Kırınımla gerinim ölçümü
 • Solar Energy
 • Materials Characterization
 • Nanotechnology
 • Deep learning

Moleküler Modelleme
Polimer Bilimi
Biyomateryaller
Biyolojiden ilham alan sistemler

 • Eklemeli İmalat
 • Kompozit yapıların çarpışma yükü altındaki davranışları
 • Wind Energy Applications, design, analysis and manufacturing of composite wind turbine blades
 • Manufacturing and mechanical properties of nanocomposites, filled and reinforced engineering plastics and rubber.
 • Characterization of plastic materials (cure kinetics and crystallization using DSC, DTMA) for process modeling.
 • Processing of advanced fiber reinforced composites and nanocomposites
 • Modeling and Measurement of Residual Stresses
 • Finite element modeling of thermoplastic and thermoset composites processing including heat transfer, crystallization/curing, material response, shrinkage, residual stress development and warpage
 • Fatigue and fracture of metallic materials
 • Elastic-plastic modeling of cyclic loading in metals.
 • Road simulation testing of automotive components and substructures
 • Railways Switches and Crossings
 • Fracture Mechanics
 • Peridynamics
 • Finite Element Method
 • Mekanik parçaların optimum tasarımı
 • Sonlu elemanlarla yapısal analiz
 • Kompozitlerin optimum tasarımı ve imalatı
 • İmalat süreçlerinin modellenmesi ve eniyilemesi
 • Enerji depolama teknolojileri
 • Yeni nesil piller
 • Pil testi ve karakterizasyonu
 • Malzeme karakterizasyonu